Tha mo phàiste òtasamach, am bu chòir dhaibh barrachd air aon chànan ionnsachadh?

main

Tha e nàdarra gu bheil thu airson bruidhinn ri do chlann nad chànan fhèin. Ma tha iomagain ort gum bi duilgheadasan ann a bhith a’ bruidhinn ri do phàiste òtasamach nad chànan fhèin, ’s ann dhutsa a tha am bileag seo.


Dè th’ ann an òtasam?

Dè th’ ann an òtasam?

’S e staid fad-bheatha a th’ ann an òtasam a tha ag atharrachadh mar a tha an eanchainn a’ fàs agus ag obair.

Dè tha ag adhbhrachadh òtasam?

Tha a’ chuid as motha de dh’eòlaichean den bheachd nach eil aon rud a-mhàin ag adhbhrachadh òtasam, agus uaireannan faodaidh e a bhith a-rèir gintinneachd. Tha e a’ tòiseachadh ro bhreith phàiste, fiù ’s mura tèid aithneachadh airson beagan bhliadhnaichean. CHAN EIL òtasam air adhbhrachadh le droch phàrantachd, banachdaichean, tinneas, daithead no dochainn.

A bheil leigheas ann?

Chan eil leigheas ann, agus chan eil feum air leigheas a bhith ann. Chan eil rud sam bith a tha a’ leigeil air gur e leigheas a th’ ann ag innse na fìrinn.

Cò dh’fhaodas a bhith òtasamach?

Faodaidh duine de ghnè sam bith, dath craiceann sam bith air, cultar sam bith, bho thùs sam bith no creideamh sam bith a bhith òtasamach.

An urrainn do chuideigin “fàs a-mach” à òtasam?

Chan urrainn, tha eòlas agus comasan dhaoine òtasamach ag atharrachadh tro am beatha, mar a h-uile duine, ach bidh iad òtasamach a-chaoidh. ’S e pàirt chudromach a th’ ann an òtasamach de dhearbh-aithne dhaoine.

Dè as urrainn dha daoine òtasamach a dhèanamh?

’S urrainn dha daoine òtasamach deagh rudan a dhèanamh, coltach ri daoine nach eil òtasamach. ’S e an aon diofar gur faodadh gun dèan iad cuid de rudan ann an dòigh eadar-dhealaichte.


An e rud math no dona a th’ ann airson clann òtasamach a bhith a’ cluinntinn no a’ bruidhinn barrachd air aon chànan?

A bheil e a’ cur clann òtasamach tro chèile a bhith a’ fàs suas le barrachd air aon chànan?

Chan eil e gan cuir tro chèile.

A bheil dà-chànanachas a’ dèanamh ionnsachadh gach cànan nas duilghe?

Chan eil. Dh’fhaodadh gum bi duilgheadasan aig clann òtasamach le cànan, ach ’s urrainn dhaibh fhathast barrachd air aon chànan ionnsachadh. Ma dh’fhaoidte gun toir iad beagan nas fhaide, ach tha seo cumanta airson clann dà-chànanach sam bith.

Dè mu dheidhinn mura bheil mo phàiste a’ bruidhinn?

Fiù ’s mura bheil do phàiste a’ bruidhinn, faodaidh iad fhathast barrachd air aon chànan a thuigsinn. Ma dh’fhaoidte gu bheil e doirbh airson do phàiste a bhith a’ tuigsinn cànan cuideachd, ach chan eil buaidh aig bruidhinn ri do phàiste ann am barrachd air aon chànan air an uiread a tha iad a’ bruidhinn no a’ tuigsinn. Cha dèan e cron air do phàiste ma tha thu a’ bruidhinn riutha ann am barrachd air aon chànan.

Am bu chòir dhomh stad air mo chànan fhìn a bhruidhinn agus Beurla a bhruidhinn na àite?

Cha bu chòir, bu chòir dhut bruidhinn anns a’ chànan anns a bheil thu as cofhurtaile. Tha rannsachadh a’ sealltainn gu bheil seo as fheàrr airson pàrantan agus clann.

A bheil e ga dhèanamh nas duilghe airson mo phàiste ionnsachadh agus tuigsinn cùisean ma tha iad a’ fàs suas le dà chànan?

Chan eil e a’ dèanamh cron air sgilean smaoineachaidh agus ionnsachaidh do phàiste ma tha iad a’ fàs suas le barrachd air aon chànan.

A bheil rudan matha ann mu dheidhinn a bhith a’ fàs suas le barrachd air aon chànan airson mo phàiste òtasamach?

Tha iomadh rud math ann! Cuidichidh do chànan do phàiste gus càirdeas a thogail le an teaghlach agus an coimhearsnachd. Faodaidh e cuideachd a bhith fìor mhath airson am beatha san àm ri teachd. Tha eòlas air barrachd air aon chànan a’ cuideachadh le bhith a’ tuigsinn dhaoine, a’ faighinn an cothrom air cur-seachadan ùra, agus a’ faighinn obair.


Chan e rud dona a th’ ann airson clann òtasamach a bhith a’ fàs suas le barrachd air aon chànan.

Faodaidh e cuideachd a bhith math airson iomadh rud ann am beatha: a bhith mar phàirt de choimhearsnachd, ag ionnsachadh rudan ùra agus barrachd chothroman fhaighinn.

Tha e cho math airson daoine òtasamach a bhith a’ fàs suas le barrachd air aon chànan ’s a tha e airson a h-uile duine eile.

Ma tha sibh a’ taghadh a bhith a’ bruidhinn sa chànan agad fhèin le do phàiste òtasamach, chan eil thu a’ dèanamh sìon ceàrr.

Aon chànan no dà chànan, tagh an roghainn as fheàrr airson do theaghlach.

happy